czwartek, 25 maja 2017 r.
Prawo pracy:
Brak licencji!