sobota, 21 października 2017 r.
Prawo pracy:
Brak licencji!